Kontakt | Contact

Styrgruppen | Steering Committee

Projekt om hållbart yrkesliv

Projektledare | Project manager

Ulrika Lindmark
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Centrum för Oral Hälsa
Hälsohögskolan             
Högskolan i Jönköping
ulrika.lindmark@ju.se

Projektsamordnare | Project Coordinator

Irene Carlensberg, (Ställföreträdande)
Vårdforskning i Samverkan (ViS)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska Akademin
Göteborgs universitet
irene.carlensberg@gu.se

Janna Wellander Cabalou (föräldraledig)
Vårdforskning i Samverkan (ViS)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska Akademin
Göteborgs universitet
janna.wellander@gu.se

Adress | Address

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Box 457 , 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Arvid Wallgrens backe

Telefon:
031-786 0000 (växel)

Fax:
031-786 6050