Forskningsprojekt – Lärande och äldre människor i hemmet

Övergripande syftet är att utveckla och implementera hållbart digitalt proaktivt stödsystem för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med demenssjukdom och deras samboende i hemmet. Delsyften är att: 1) Identifiera utmaningar och beskriva risker för våld i nära relationer; 2) Utveckla och implementera digitaliserad intervention ”KRAFT-givande samtal” för personer med demenssjukdom och deras samboende: och 3) utvärdera interventionen och dess effekter.

Forskningen sker i samarbete mellan Högskolan i Borås (Karin Josefsson), Högskolan i Halmstad (Kristina Ziegert, Staffan Karlsson) och Högskolan i Skövde (Mia Berglund, Catharina Gillsjö, Rune Svanström) samt Northeastern University i USA.

Kontaktperson: Karin Josefsson, docent, universitetslektor, leg sjuksköterska karin.josefsson@hb.se