Workshop

ViS årliga workshop

Vårdforskning i Samverkan (ViS) – ett projekt för att identifera samarbeten med syfte att stärka vårdforskning.