Workshop 2015

ViS andra workshop

Den 23 november 2015 samlades vårdforskare från Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Västra Götalandsregionen för en gemensam dag med föreläsningar och workshop på Högskolan Väst i Trollhättan.

Introduktion

Eva Brink, prefekt vid institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst och Ingela Lundgren, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Göteborgs universitet, började med att hälsa alla välkomna och gav en kort sammanfattning om syftet med Vårdforskning i Samverkan – ViS samt syftet och upplägget för dagen.

Föreläsningar

Efter introduktion fortsatte dagen med föreläsningar av Monica Eriksson och Kristina Johansson.

Monica Eriksson

Föreståndare för Centrum för Salutogenes på Högskolan Väst talade om Wellness som teoretiskt begrepp.

 

Sofie Mobil 2015 2436

Monica Eriksson om Wellness som teoretiskt begrepp

Kristina Johansson

Biträdande verksamhetsledare för forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) på Högskolan Väst talade om Arbetsintegrerat lärande.

Kristina Johansson, förel. ViS WS 2015-11-23

Kristina Johansson om Arbetsintegrerat lärande

Workshop

Dagens workshop bestod av grupparbeten delat på fyra grupper och fyra forskningsteman: Äldre och lärande; Hälsa och IT; Wellness/Salutogenes; samt Professionsutveckling och lärande. Workshopen hade som syfte att inspirera till och lägga grunden för gemensamma forskningsprojekt och forskningssamarbeten.

Deltagarna arbetade i grupper i varsitt grupprum under drygt tre timmar (med avbrott för lunch) och idéerna och samtalen som förts presenterades för alla i slutet av dagen.

Äldre och lärande

Sofie Mobil 2015 2492

Hälsa och IT

Sofie Mobil 2015 2480

Wellness/Salutogenes

Sofie Mobil 2015 2471

Professionsutveckling och lärande

    Sofie Mobil 2015 2522

 

Övrigt

Nästkommande workshop med ViS planeras äga rum på Jönköping University den 28 november 2016.