Workshop 2016

ViS tredje workshop

Värd för årets workshop: Hälsohögskolan i Jönköping

28 november 2016

Tid: 10.00-15.00

Plats: Hälsohögskolan i Jönköping (Konferensrummet plan 8), Barnarpsgatan 39

Ingela Lundgren och Åke Wahlin hälsar alla välkomna.

 

Ulrika Lindmark presenterade läget i ViS-projektet ”Faktorer av betydelse för ett hållbart yrkesliv inom vård, omsorg och socialt arbete”.

Boel Andersson Gäre och Åke Wahlin hade en intressant presentation om vad man ska tänka på då man skriver ansökningar om forskningsmedel.

 

Efter lunchen så tog återigen Åke Wahlin ordet och presenterade en översikt av forskningsområdet gerontologi.

Följande denna översikt delades deltagarna in i grupper som diskuterade frågor kring framtiden: Vad gör vi härnäst?

Grupp 1     Wellness/Salutogenes (leds av Ingela Lundgren)

Grupp 2     Hälsa och IT (leds av Anette Ekström/Ing-Marie Carlsson)

Grupp 3     Nya idéer (leds av Eva Brink)

 Här kan du ladda ned presentationer från workshopen: