Workshop 2017

2017 anordnades ViS årliga workshop av högskolan i Halmstad.

Den 22 november 2017 samlades svenska forskare och -aktörer inom vård för den fjärde upplagan av workshoppen Vårdforskning i samverkan. Målet var att utveckla och synliggöra vårdforskningen och dess nyttiggörande. Läs Ing-Marie Carlssons sammanfattning , ansvarig för årets workshop. http://vardforskningisamverkan.se/wp-content/uploads/2018/05/Sammanfattning.pdf

Ingela Lundgren, ViS ordförande, och Ing-Marie Carlsson, högskolan i Halmstad, hälsar välkomna till ViS fjärde workshop.

”Contemporary Healthcare and Ethics: How new technologies are changing the world”. Hans deRuiter, professor, RN, University of Minnesota, Gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

Hälsoinnovation i vårdforskning, Jens Nygren professor i hälsoinnovation.

Medaktörskap i forskning, Petra Svedberg, professor i omvårdnad.

Alla föreläsarna samt moderator Ingela Skärsäter.

För mer information samt program:

– ViS 2017