Workshop 2018

ViS femte workshop anordnades av högskolan i Borås på Borås Textile Fashion Center. Temat för dagen var: Vinnande koncept för samverkan. ordförande

Deltog gjorde forskare och representanter från Jönköping University, Göteborgs universitet, Högskolan i Väst, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås samt Västra Götalandsregionen.

Ordförande Ingela Lundgren öppnade mötet tillsammans med Gunilla Carlsson, studierektor på högskolan i Borås. 

Först ut att tala var föreståndaren för PreHospen, Birgitta Wireklint Sundström. Henrik Grönberg, kommunikatör på Högskolan i Borås har sammanfattat Birgittas presentation i följande Facebook länk: https://www.facebook.com/vardocharbetslivhb/photos/a.780579038691584/1921673944582082/?type=3&theater

Professor Birgitta Wireklint Sundström  Foto: Henrik Grönberg

Därefter presenterade Eva Lotta Andersson Lidén, Utvecklingsledare med inriktning samverkan samt föreståndare för Centrum för väldfärdsstudier på Högskolan i Borås ett lyckat samverkansprojekt. 

I sin presentation Att lyckas med samverkan över olika gränser, pratade sedan Hanna Maurin Söderholm bl.a. om utmaningar för digitalisering inom hälso- och sjukvården samt att det finns möjlighet att söka fler anslag om man inkluderar digitalisering i sina projekt.

Hanna Maurin Söderholm

Lena Berglin, forskare vid Textilhögskolan, högskolan i Borås och Karin Högberg, forskare och universitetslektor i Vårdvetenskap, presenterade sitt samarbete med att ta fram ett återanvändbart och snabbtorkande mensskydd vid namn SpacerPAD. 

Lena Berglin och Karin Högberg

Efter lunchen presenterade Ulrika Lindmark från Jönköping University och Monica Eriksson, Högskolan Väst om pågående och initierade projekt inom ViS. Ulrika pratade om den pågående datainsamlingen till studien om Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Monica i sin tur presenterade Projekt Wellness och KASAM och hur långt man har kommit i detta arbete. 

Ulrika Lindmark
Monica Eriksson

Eftermiddagen ägnades åt workshops där man diskuterade pågående och nya samarbeten inom vårdforskningen.