Workshop 2019

ViS sjätte workshop anordnades av högskolan i Skövde. Temat för dagen var ”Digitaliseringens möjlighet att stärka hälsa”.

Forskare och representanter från Jönköping University, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås samt Västra Götalandsregionen deltog. Ordförande Ingela Lundgren från Göteborgs Universitet öppnade mötet tillsammans med Margaretha Larsson, lektor i omvårdnad på HiS.

Den första att presentera var Maria Snögren doktorand i omvårdnad, som berättade om Hållbar utveckling i det digitaliserade samhället.

Efter detta presenterade Ninitha Maivorsdotter, biträdande lektor i folkhälsoskap sitt projekt FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Sedan fortsatte förmiddagen med en rad presentationer i följande ordning:

Äldre personers välbefinnande i livssammanhanget och miljön: Baltse@nioR, Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, Mobil närvård, HELICOPTER samt kvalitetssäkring mobila trygghetslarm. Presentatör: Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad

EgenKRAFT – ett digitalt stöd vid Reflekterande KRAFT-givande samtal. Presentatör: Cecilia Åberg, doktorand i omvårdnad.

VIS projekt, Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Presentatörer: Ingrid Larsson och Inger Ahlstrand.

Efter en trevlig lunch samlades ViS medlemmarna i grupper för att diskutera om hur en fortsatt samverkan inom ViS skulle kunna se ut framöver.